MV Vũ Mạnh Cường & người đẹp Kiều Vỹ chia sẻ về chuyến đi Ninh Thuận | Hậu Trường HTVHV

MV Vũ Mạnh Cường & người đẹp Kiều Vỹ chia sẻ về chuyến đi Ninh Thuận | Hậu Trường HTVHV

Hành trình văn hóa Việt được phát sóng lúc 19h50 thứ 7 hàng tuần trên THVL1